Ženski pseudohermafroditizam označava da je pacijentkinja ženskog genskog i gonadnog pola, ali ima maskulinizirane spoljašnje polne organe. Maskulinizacija može biti različitog stepena a uzroci su razni    Ženski pseudohermafroditizam Zbog urođenog poremećaja biosinteze korti-zona, koji je posledica nedostatka enzima 21-hidroksilaze, …

FacebookFacebook MessengerSMSWhatsAppViber