Tipovi matičnih ćelija

19-09-2023

Matične ćelije se dobijaju iz različitih tkivnih izvora; svaki od tih izvora ima različite potencijale za diferencijaciju ćelija. Matične ćelije odraslih mogu da se izoluju iz koštane srži, adipoznog tkiva, pupčane vrpce deteta, periferalne krvi i ostalih tkiva. Poslednjih godina se veliki broj kliničkih ispitivanja fokusira na matične ćelije dobijene iz koštane srži i adipoznog (masnog) tkiva

Embrionske matične ćelije (ES)

Ove matične ćelije se dobijaju iz embriona nerođene bebe i prvi put su izolovane iz embriona miša 1981. godine. Od samog početka, embrionske matične ćelije su izložene kontraverznim teorijama, prvenstveno zbog religijiskih i etičkih razloga. Trenutno se koriste uglavnom za istraživanje, kako bi se shvatila njihova regenerativna sposobnost.

Matične ćelije odraslih (ASC – Adult’s steam cells)

Tek je poslednjih decenija otkriveno da matične ćelije postoje u svim tkivima odraslog čovek, i zovu se  „matične ćelije odraslih” – ASC (eng). One se ne mogu diferencirati u svaki tip ćelija kao matične ćelije embriona, ali ipak mogu stvoriti koštano, hrskavično ili adipozno tkivo. Dva najpoznatija izvora matičnih ćelija kod odraslog čoveka su koštana srž i adipozno tkivo (AT). Do sada je izvedeno više od 2000 kliničkih testiranja širom sveta u kojima su korišćene različite vrste tkiva za dobijanje matičnih ćelija odraslog čoveka.

IPS ćelije (Indukovane pluripotencijalne ćelije – Induced pluropotential cells)

Ove ćelije ne nastaju u embrionu, nego od ćelija odraslih ljudi. Njihovim genetskim kodom se manipuliše tako da postaju „pluripotentne“, što znači da se mogu diferencirati ili postati drugi tip ćelije. S obzirom da se genetski kod ovih ćelija menja, postavljaju se mnoga pitanja vezana za sigurnost njihove  primene. IPS su mnogo rizičnije nego matične ćelije odraslih ljudi i embrionske matične ćelije.

Matične ćelije iz koštane srži

Prva forma matičnih ćelija kod odraslih ljudi otkrivena je u koštanoj srži. Mogu se koristiti za lečenje kosti i zamenu različitih tipova ćelija u krvi.  Problem sa ovom vrstom ćelija jeste taj što se teško ekstrakuju i nema ih mnogo. U cilju lečenja pacijenta, ove ćelije se moraju preneti u laboratoriju, gde se mora pristupiti njihovom razmnožavanju. FDA plasira ovu terapiju u kategoriju lekova i zahteva striktno nadgledanje i testiranje iste. Terapije, u okviru kojih se koriste kulture matičnih ćelija iz koštane srži, još nisu komercijalno dostupne.

Matične ćelije dobijene iz adipioznog tkiva

Adipozno tj. masno tkivo nudi prednosti u odnosu na koštanu srž. Ne samo da je mnogo jednostavnije izvaditi matične ćelije iz masnog tkiva, nego je i otkriveno da je populacija matičnih ćelija masnog tkiva mnogo plodnija od  ćelije iz koštane srži. 30 g masti sadrži 300-500 puta više mezenhimalnih matičnih ćelija nego 30 g koštane srži. Zbog velike količine ovih ćelija, većina zahvata u kojima se koriste autologne, adipozne (iz masnog tkiva) matične ćelije, ne zahtevaju razmnožavanje ćelija u laboratoriji. To je velika prednost u poređenju sa većinom terapija putem koštane srži, jer se matične ćelije iz koštane srži moraju danima držati u laboratoriji (kako bi se njihov broj više uvećao) pre nego se reinjektiraju u telo pacijenta.

FOTO: arhiv

FacebookFacebook MessengerSMSWhatsAppViber

Ostavite komentar