Kolagensko žigosanje: nova in vitro tehnika za identifikaciju bora na koži

12-06-2023

Istraživači su razvili novu in vitro tehniku za identifikaciju bora na koži, nazvanu kolagensko žigosanje  Naveli su nedostatak starih metoda, te istakli da su do sada, klinički testovi bili jedini metod za otkrivanje efikasnosti protiv bora

Proces geliranja kolagena

Istraživanje su započeli sprovođenjem ćelijske kulture humanih neonatalnih dermalnih fibroblasta (HDFn) i humanih neonatalnih epidermalnih keratinocita (HEKn). Ćelije su kultivisane sa Epilife mediumom,  serumom za rast, 100 U/mL penicilina i 100 mg/mL streptomicina, na konstantnoj temperaturi i u kontrolisanim uslovima. Koristeći 3D štampani model, istraživači su uspeli da oponašaju stvaranje bora u dermalnom sloju kože, posebno tokom procesa geliranja kolagena, u novoj metodi nazvanoj  žigosanje kolagena.

Rekonstrukcija imitacija bora

Naučnici su potom rekonstruisali imitacije kožnih bora pune debljine.  Zasejali HEKns na pripremljeni dermis i sproveli kulturu interfejsa vazduh-tečnost, čime su stvorili epidermis. Proizvedena su 2 tipa imitacije bora na koži, svaka sa različitim dubinama i istom širinom.  Za ispitivanje promena u borama na imitacijama kože, korišćena je retinoinska kiselina.

Retinol smanjuje dubinu i širinu bora

OCT (SS-OCT) snimci bora su pokazali  da, „Za razliku od prirodne ljudske kože, gornji dermis rekonstruisanog modela kože imao je ravan oblik bez struktura rete-grebena. Međutim, dermis obrađen utiskivanjem kolagena je imao brazdu formiranu u skladu sa podstrukturom kalupa.” Pokazalo se i da tretman retinolskom kiselinom smanjuje dubinu i širinu bora koje su se formirale, statistički značajnom stopom.

retinol

U potrazi za supstancom mladosti

„Sa napretkom tehnologije štancanja kolagena, biće neophodno diverzifikovati modele bora. Dalje, klinička korelacija takođe treba da se proveri kroz kliničku evaluaciju. Sa ovim poboljšanjima, očekujemo da ćemo razviti efikasniju supstancu za ublažavanje bora na koži povećanjem kliničke korelacije in vitro istraživanja protiv starenja kože.

Reference

  1. Min D, Ahn Y, Lee HK, Jung W, Kim H. A novel optical coherence tomography‐based in vitro method of anti‐aging skin analysis using 3D skin wrinkle mimics. Skin Res Technol. 2023;29(6). doi:10.1111/srt.1335

FOTO: Arhiv

FacebookFacebook MessengerSMSWhatsAppViber

Ostavite komentar