Budućnost antiaginga: podmlađivanje pomoću taurina

18-06-2023

Istraživanja ukazuju da nedostatak taurina može doprineti procesu starenja, dok bi suplementacija mogla poboljšati dugovečnost i zdravlje. Obnavljanje nivoa taurina produžilo je životni vek testiranih životinja  i usporilo procese starenja. Međutim, neophodna su dalja ispitivanja na ljudima, kako bi se potvrdili ovi potencijalni anti-age efekti 

Taurin je uobičajeni sastojak energetskih pića kao što su Red Bull, Monster Energy, Rockstar, NOS, Full Throttle  AMP… Za one koji žele izbeći kofein i ostale sastojke koji se obično nalaze u energetskim pićima, suplementi taurina nude jednostavan način da se unese ova hranljiva materija.

Uloga taurina u procesu starenja

Prema novom istraživanju, nedostatak taurina može biti jedan od uzročnika procesa starenja. Istraživanje je procenjivalo efekte ove aminokiseline na zdravlje i dugovečnost kroz različite životinjske modele. Prema autorima, suplementacija taurinom koja je uspela da preokrene gubitak taurina povezan sa starenjem, poboljšala je zdravlje i životni vek kod glista, glodara i ne-humanih primata. Ovi rezultati zahtevaju dalja ispitivanja na ljudima kako bi se proučili efekti taurina na zdrav životni vek kod ljudi i razumeli potencijalni rizici.

Dosadašnja istraživanja i ograničenja

Taurin, polu-esencijalni mikronutrijent, jedna je od najobilnijih aminokiselina u životinjama. Prethodna istraživanja na nekoliko vrsta, pokazala su da nedostatak taurina tokom rane faze života izaziva funkcionalna oštećenja u skeletnim mišićima, očima i nervnom sistemu, na načine koji su povezani sa poremećajima karakterističnim za proces starenja. Mali klinički testovi suplementacije taurinom sugerisali su koristi kod metaboličkih i inflamatornih bolesti, ali njegov uticaj na zdravlje i dugovečnost životinja još uvek je slabo razumljen.

Trenutni rezultati istraživanja

Kako bi bolje razumeli da li i na koji način obilje taurina utiče na zdrav životni vek, dr Parminder Singh i njegove kolege su merili koncentracije taurina u krvi u različitim životnim dobima miševa, majmuna i ljudi. Otkrili su da je kod majmuna starosti 15 godina, koncentracija taurina u serumu bila 85% niža u poređenju sa majmunima starih  5 godina. Slično tome, nivoi taurina opadaju za više od 80% tokom ljudskog životnog veka. Smanjenje nivoa taurina takođe je primećeno kod starijih miševa, a autori su otkrili da miševi koji su imali nedostatak glavnog prenosioca taurina imaju kraći životni vek u odrasloj dobi.

Efekti suplementacije taurinom

Nadomestak ovog opadanja putem suplementacije taurinom, povećao je prosečan životni vek glista za 10-23%  i miševa za 10- 12% .Važno je napomenuti da je kod miševa oralno uzimanje taurina u dozama od 500 i 1000 miligrama po kilogramu telesne težine dnevno, dovelo do poboljšanja snage, koordinacije i kognitivnih funkcija, kao i usporavanja nekoliko ključnih markera starenja, uključujući ćelijsku senescenciju, oštećenje mitohondrija i DNK, i inflamatorno starenje. Takođe, suplementacija taurinom kod sredovečnih Makaka rhesusa, pozitivno je uticala na zdravlje kostiju, metabolizma i imunološkog sistema.

Buduće razmatranje i potencijalni rizici

Iako autori napominju da nadomestak nedostatka taurina tokom procesa starenja pokazuje potencijal kao obećavajuća anti-age strategija, neophodna su dalja istraživanja i klinički testovi na ljudima kako bi se utvrdilo da li suplementacija taurinom produžava zdrav životni vek kod ljudi. Joseph McGaunn i Joseph Baur, ističu da iako je malo rizika povezano sa suplementacijom taurinom, a potencijalni rizici tek će da se utvrde nakon ispitivanja bezbednosti na ljudima. Ekvivalentne doze koje su korišćene u studiji Singh i sar. bile bi veoma visoke za ljude. Stoga, suplementaciji taurinom sa ciljem poboljšanja zdravlja i dugovečnosti kod ljudi. treba pristupiti sa oprezom.

Reference: Science,  “Taurine deficiency as a driver of aging”, 9 .6.2023.

FOTO: arhiv

 

FacebookFacebook MessengerSMSWhatsAppViber

Ostavite komentar