Kalcijum aptejk: novo otkriće može usporiti starenje

27-08-2023

Tim sa Univerziteta Virginia Medical school je otkrio da nepravilan signal kalcijuma u mitohondrijama određenih ćelija imunog sistema, doprinosi hroničnoj upali koja ubrzava proces starenja. Poboljšanje apsorpcije kalcijuma u ovim ćelijama, može pomoći usporavanju bolesti povezanih sa starenjem. Rezultati studije su objavljeni u naučnom časopisu Nature Aging

Disbalans u apsorbciji kalcijuma utiče na starenje

Tim naučnika pod vođstvom doktora Bimala N. Desaia, otkrio je da mitohondrije u makrofagama – tipu ćelija imunog sistema, gube sposobnost da apsorbuju i koriste kalcijum kako stare. Dokazano je da ovo stanje dovodi do hronične upale odgovorne za mnoge zdravstvene probleme povezane sa starijom dobi.

Nadoknadom kalcijuma sprečavamo fatalne upale

Naučnici predlažu da poboljšanje unosa kalcijuma u ove mitohondrijske makrofage može suzbiti štetnu upalu i njene ozbiljne posledice. S obzirom na to da se makrofagi nalaze u svim organima našeg tela, uključujući mozak, usmeravanje ciljanih lekova ka takozvanim “tkivno rezidentnim makrofagama”, može nam omogućiti usporavanje neurodegenerativnih bolesti povezanih sa starenjem.

.

Potencijal ovog otkrića tek će se pokazati u budućnosti

“Verujem da smo napravili ključni konceptualni proboj u razumevanju molekularnih osnova upale povezane sa starenjem”, rekao je Desai iz Odeljenja za farmakologiju UVA i UVA Centra za imunologiju Karter. “Ovo otkriće osvetljava nove terapijske strategije za prekid inflamatornih kaskada koje leže u osnovi mnogih kardiometaboličkih i neurodegenerativnih bolesti.”

 FOTO: Arhiv

FacebookFacebook MessengerSMSWhatsAppViber

Ostavite komentar